Home

Sebuah syarikat bumiputera beroperasi di sekitar kuala lumpur wilayah persekutuan Malaysia memberi perkhidmatan sokongan teknologi maklumat, insuran am, hantaran cepat dan sebagainya.   Mula ditubuhkan pada tahun 2000 atas nama HS Marketing sekarang telah mengembangkan sayapnya kepada  sebuah syarikat yang diperbadankan atas nama HS Marketing services sdn bhd dengan diterajui oleh dua individu sebagai pengarah syarikat yang bertanggungjawab didalam menguruskan hal-hal pentadbiran dan pengurusan syarikat.

An indigenous company operating in the federal territory of Kuala Lumpur Malaysia provides information technology support services, general insurance, courier, and so forth.   Was established in year 2000 under the name HS Marketing now has spread its wings to a company incorporated under the name HS Marketing Services Sdn Bhd, led by two individuals as directors of the company responsible in managing the administrative matters and management companies.